Navigácia

Výchovné poradenstvo - Mgr. Gabriela Frolišová

Kabinet VP

  

 Konzultačný deň výchovnej poradkyne: STREDA 8:00 - 13:00, resp. podľa  dohody                                                                                                                                                       Konzultačný deň školskej psychologičky: podľa dohody   

 Miesto: kabinet výchovného poradenstva, konzultačná miestnosť 

  Kontakt: gabriela.frolisova@bukovecka.com 

 

konferencia-adler-poster.pdf

enlightenedKatedra psychológie FF UK a Slovenská asociácia individuálnej psychológie

Pracovné sympózium konajúce sa pri príležitosti 150. výročia narodenia Alfreda Adlera

7. 2. 2020enlightened

 

yesyesyes

 Koncepcia výchovného  poradenstva:

 •  poradenský servis pre žiakov, rodičov, učiteľov, triednych učiteľov
 •  poradenstvo v oblasti vzdelávania
 •  poradenstvo pre neprospievajúcich žiakov
 •  poradenstvo pre nadaných žiakov
 •  poradenstvo pre žiakov so ŠVVP
 •  poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
 •  poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
 •  kariérové poradenstvo
 •  pre odbor: MŠaV (talentové skúšky), SVP, AVČ, OA, poradenstvo pri prijímacom  konaní
 •  spolupráca s triednym učiteľom, so školským psychológom, s koordinátorom  prevencie
 •  spolupráca s odbornými inštitúciami: s CPPPaP, CŠPP, UNSS
 •  informácie o vysokých školách na Slovensku a v zahraničí
 •  pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
 •  monitorovanie správania sa detí a ich zmeny v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
 •  preventívne aktivity
 • Sprievodca svetom povolaní

 

 

 PARTNERI V PORADENSKEJ ČINNOSTI SSOŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice

 

Koordinátor drogovej prevencie

Mgr. Gabriela Frolišová

gabriela.frolisova@bukovecka.com

 

SSOŠ Bukovecká 17,

040 12 Košice

Kontaktný psychológ

Mgr. Daniela Rozkošová

 

rozkosova@kpppke.eu

t.č. 055 622 6615

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie,

Karpatská č.8,

040 01 Košice

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Tatiana Majerníková

majernikova@csppke.sk

 

https://www.csppke.sk/sk/o-nas/

 

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva a prevencie,

Bocatiova č.1,

040 01 Košice

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria