Navigácia

Výchovné poradenstvo - Mgr. Zuzana Šoltisová

Školská integrácia

 

Školská integrácia výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v  triedach bežných                                                   škôl.

      Výchovné poradenstvo pre žiakov so ŠVVP:

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

 

·    žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou  schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu

·    žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

·    žiak s nadaním  

 

 

      V prípade integrovaného žiaka je potrebné:

 

 • vopred individuálne konzultovať druh integrácie s riaditeľom školy (tatiana.jursova@bukovecka.com), školským špecialistom - integrovaní žiaci (gabriela.frolisova@bukovecka.com) 

 • predložiť aktuálne správy zo psychologického a špeciálno – pedagogického, príd. iného odborného vyšetrenia

 • predložiť  aktuálnu dokumentáciu žiaka

     

   

 

          Tipy pre učenie: 

          Ako sa učiť sám? Tipy na samoštúdium Zmudri.sk

          Jak se učit efektivně - 7 vědecky ověřených tipů!

          JAK SE SPRÁVNĚ UČIT - dalších 7 vědecky ověřených principů!

          Stredná škola vs. vysoká škola Zmudri.sk

          Ako Sa Lepšie Učiť - EFEKTÍVNE UČENIE

          Oplatí sa ísť na vysokú školu? Zmudri.sk

          Ako si napísať životopis Zmudri.sk

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria