Navigácia

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

O našej škole

Škola bola zriadená a zaradená do siete škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky v roku 1999 ako Obchodná  akadémia s akreditovanými študijnými  odbormi poskytujúcimi  stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie.   V roku 2001 sa konali 1. maturitné skúšky  v 2- ročnom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu Sociálno-právna činnosť. Postupným rozširovaním vyučovania ďalších študijných odborov popri skupine odborov Ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb o študijné odbory zo skupín Právne vedy a Učiteľstvo, škola  dňom 1.9.2005 zmenila názov na Súkromnú strednú odbornú školu.

Originálnymi symbolmi školy sú: Logo školy-obrázok Delfína so štvorlístkom na morskej vlne a nadpisom DELFÍN pod obrázkom.             

Pôvodná hymna školy s názvom Naše logo Delfín.

 

Pre absolventov 9. ročníka ZŠ je štúdium bezplatné.

Vyučuje študijné odbory 3 odborných škôl, Pedagogickej akadémie, Sociálno-právnej akadémie a Obchodnej akadémie. Ako prvá stredná odborná škola v Košiciach  má akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vyučovanie študijných odborov Sociálno-výchovný pracovník a Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V školskom roku 2012/13 sme otvorili nový študijný odbor: Animátor voľného času.

 

Je centrom vzdelávania, športu a kultúry.

Absolventi školy sú predurčení pre vysokoškolské štúdium práva, verejnej správy, sociálnej práce, pedagogicko-psychologických disciplín, učiteľstva, biológie, sociológie a ekonómie. Sú dobre pripravení pre praktické uplatnenie sa v organizáciách.

Poslanie a predmet činnosti

 • Základným poslaním a predmetom činnosti školy je uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej práce na úseku stredného školstva pre absolventov základných škôl a v pomaturitnom štúdiu pre absolventov stredných škôl
 • Je projektom zásadnej premeny spoločenského postavenia školy
 • Je centrom vzdelávania, športu a kultúry
 • Realizácia Ministerstvom školstva SR akreditovaných rekvalifikačných kurzov

 

V rámci projektu Otvorená škola  Súkromná stredná odborná škola  ponúka štúdium popri zamestnaní pre záujemcov, ktorí majú ukončené: základné, stredné /SOU/, úplné stredné vzdelanie s maturitou.

Možnosti štúdia

Organizujeme štúdium pre:

 • absolventov základných škôl 
 • 7649 M - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  7661 M - Sociálno-výchovný pracovník
  7662 M - Animátor voľného času
  6317 M - Obchodná akadémia

 • absolventov stredných škôl 
  • Maturitné štúdium (externá, diaľková forma)

   

  • 7661 N - Sociálno-výchovný pracovník

  • 6317 N - Obchodná akadémia  

   

  • Pomaturitné štúdium (externá, diaľková forma)                

   

  • 7649 N - Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
  • 6851 N - Sociálno-právna činnosť
  • 7662 N - Animátor voľného času

   

  Podľa zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  Oznam pre žiakov ZŠ - uchádzačov o štúdium.

  Pokiaľ je žiak vedený na ZŠ ako integrovaný, je potrebné konzultovať podmienky štúdia jednotlivých štúdijných odborov na našej škole s vedením SSOŠ.


  Termín: od novembra daného roka 
  Úradné hodiny: streda 8:00 - 12:00

  Konzultácie si môžete dohodnúť na tel.: +421 904 914 798

  Novinky

  Novinky

  Počet návštev: 848084

  Novinky

  Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
   Bukovecká 17
   040 12 Košice
  • Zriaďovateľka školy
   tel.: +421 902 509 122

   Riaditeľka školy
   tel.: +421 904 914 798

  Fotogaléria