Navigácia

 

O našej škole

Škola bola zriadená a zaradená do siete škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky v roku 1999 ako Obchodná  akadémia s akreditovanými študijnými  odbormi poskytujúcimi  stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanieV roku 2001 sa konali 1. maturitné skúšky  v 2- ročnom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu Sociálno-právna činnosť. Postupným rozširovaním vyučovania ďalších študijných odborov popri skupine odborov Ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb o študijné odbory zo skupín Právne vedy a Učiteľstvo, škola  dňom 1.9.2005 zmenila názov na Súkromnú strednú odbornú školu.

Originálnymi symbolmi školy sú: Logo školy - obrázok Delfína.

Hymna školy s názvom Naše logo Delfín.

 

Pre absolventov 9. ročníka ZŠ je štúdium bezplatné.

Vyučuje študijné odbory 3 odborných škôl, Pedagogickej akadémie, Sociálno-právnej akadémie a Obchodnej akadémie. Ako prvá stredná odborná škola v Košiciach  má akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vyučovanie študijných odborov Sociálno-výchovný pracovník a Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V školskom roku 2012/13 sme otvorili nový študijný odbor: Animátor voľného času.

 

Je centrom vzdelávania, športu a kultúry.

Absolventi školy sú predurčení pre vysokoškolské štúdium práva, verejnej správy, sociálnej práce, pedagogicko-psychologických disciplín, učiteľstva, biológie, sociológie a ekonómie. Sú dobre pripravení pre praktické uplatnenie sa v organizáciách.

 

Poslanie a predmet činnosti
 
 • Základným poslaním a predmetom činnosti školy je uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej práce na úseku stredného školstva pre absolventov základných škôl a v pomaturitnom štúdiu pre absolventov stredných škôl
 • Je projektom zásadnej premeny spoločenského postavenia školy
 • Je centrom vzdelávania, športu a kultúry
 • Realizácia Ministerstvom školstva SR akreditovaných rekvalifikačných kurzov

 

V rámci projektu Otvorená škola  Súkromná stredná odborná škola  ponúka štúdium popri zamestnaní pre záujemcov, ktorí majú ukončené: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.
 
 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria