Navigácia

AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EP - OCENENIE

Slávnostné odovzdanie plakiet a certifikátov EPAS

Plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a certifikáty senior a junior ambasádorov a ambasádoriek získava Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice!!!

Ďakujeme všetkým našim pedagógom a žiakom, ktorí sa zúčastnili programu EPAS, za ich aktivitu + činnosti, ktoré nám dopomohli k získaniu titulu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!

 

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/209084/ikep-2020-uvodny-seminar-projektu-ambasadorska-skola

https://kosicednes.sk/udalosti/kosicania-ziskali-titul-ambasadorska-skola-ep/?fbclid=IwAR0yIWlhlSfkqFat99x0sV4754QC2lTAyibn-s6grTl8nOyxZ8b-2P73zJ0

 

https://kosice.dnes24.sk/studenti-zo-sos-na-bukoveckej-17-vedia-o-europskej-unii-najviac-za-odmenu-idu-do-strasburgu-341875?fbclid=IwAR2Shryta4EKro2tM4OcdEHGFe0TrWoP2VAieACOkyQskakLFYkWBWrDJ5E

 

Výsledky tretieho ročníka vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) - http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/ 

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu, v ktorom sa uchádzame o titul Ambasádorska škola Európskeho parlamentu, čiže EPAS - European Parlament Ambassador School

https://www.facebook.com/AmbasadorskeSkolyEP/

 

 

Našimi aktivitami chceme:

yes oboznámiť spolužiakov, učiteľov a všetkých návštevníkov a priateľov našej školy s Európsku 

      úniou, ktorej sme súčasťou,

yes zvýšiť povedomie o EÚ,

yes spoznať lepšie hodnotový priestor EÚ,

yes podnietiť záujem o európske dianie a aktívne zapájanie sa doň,

yes motivovať mladých ľudí k účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019, získať plaketu Ambasádorská           škola EP + certifikáty junior a senior ambasádorov a ambasádoriek Európskeho parlamentu.

 

MYŠLIENKA AMBASÁDORSKEJ ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria