Navigácia

Aktivity

Škola je personálne vybavená pre vedenie krúžkov:

 • Športovo - geografický
 • Divadelno - filmový
 • Maturitný seminár
 • Maturitná slovenčina
 • Duševná hygiena a vzťahy
 • Divadlo
 • Rádio
 • Muzikál - sólové spevy
 • Zbor s inštrumentálnym telesom
 • Seminár z biológie
 • Prvá pomoc
 • Fotokrúžok
 • Seminár z flauty
 • Športový
 • Turistický
 • Seminár z ANJ
 • Aplikovaná informatika

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria