Navigácia

Aktivity

Škola je personálne vybavená pre vedenie krúžkov:

 • Seminár zo slovenského jazyka a literatúry
 • Seminár z biológie
 • Seminár z matematiky
 • Seminár z praktických cvičení z účtovníctva
 • Krúžok - cvičná firma
 • Praktikum z účtovníctva
 • Počítačový krúžok - informatika
 • Seminár z podnikovej ekonomiky a bankovníctva
 • Športový krúžok
 • Kondičné cvičenia - fitnes
 • Seminár z nemeckého jazyka
 • Zborový spev
 • Krúžok - hra na hudobný nástroj
 • Seminár z anglického jazyka
 • Krúžok - nemčina navyše
 • Spoločenskovedný krúžok
 • Psychologický krúžok
 • Seminár k záverečnej práci k maturite
 • Floorballový krúžok
 • Výtvarný krúžok
 • Spoločenskovedný seminár zameraný na ľudské práva
 • Slovenčina navyše

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria