Navigácia

 

4 ročné štúdium (pre absolventov ZŠ)


2 ročné štúdium (externá, diaľková forma)

 

PROEDUCO 2018

 

yes Video-inšpirácia: Talentové škúšky - telesná výchova

yes Video-inšpirácia: Talentové skúšky - hudobná výchova

yesVideo-inšpirácia: Talentové skúšky - výtvarná výchova

 

Žiaci základnej školy so zdravotným znevýhodnením

Pokiaľ je žiak vedený na ZŠ ako integrovaný, je potrebné konzultovať podmienky štúdia jednotlivých študijných odborov na našej škole s vedením SSOŠ.


Termín: od novembra daného roka 
Úradné hodiny: streda 8:00 - 12:00 hod.

Konzultácie si môžete dohodnúť na tel.č.: +421 904 914 798

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria