Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Oravcová
Učebňa I.A
I.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Gabriela Medvecká
Učebňa I.B1
I.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Palenčárová
Učebňa I.B2
I.MŠA Triedny učiteľ Mgr. Mária Vajányi
I.MŠB Triedny učiteľ Ing. Angelika Turóczy
I.MŠC Triedny učiteľ RNDr. Stanislava Károlyi
I.MŠD Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petričková
I.MŠE Triedny učiteľ Mgr. Mária Badliková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petričková
Učebňa II.A
II.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Kostíková, PhD.
Učebňa II.B1
II.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Hlipalová
Učebňa II.B2
II.MSA Triedny učiteľ Ing. Zuzana Kohútová
II.MSB Triedny učiteľ Mgr. Hana Hlipalová
II.MSC Triedny učiteľ PaedDr. Eva Palenčárová
II.MSD Triedny učiteľ Ing. Nadežda Pokorná
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Stanislava Károlyi
Učebňa III.A/B1
III.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Stanislava Károlyi
Učebňa III.A/B1
III.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Suchárová
Učebňa III.B2
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Liana Ivanová, PhD.
Učebňa IV.A/B1
IV.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Liana Ivanová, PhD.
Učebňa IV.A/B1
IV.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Lívia Karnižová
Učebňa IV.B2

© aScAgenda 2022.0.1313 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.12.2021

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria