Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.MSA Triedny učiteľ Mgr. Veronika Adamčíková
I.MSB Triedny učiteľ PaedDr. Eva Palenčárová
I.MSC Triedny učiteľ Mgr. Mária Vajányi
I.MSD Triedny učiteľ PhDr. Gabriela Medvecká
II.MSA Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Oravcová
II.MSB Triedny učiteľ Mgr. Mária Badlíková
II.MSC Triedny učiteľ Ing. Miroslava Dzivák Dzureňová
II.MSD Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petričková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Farkašová
Učebňa I.A
I.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Oravcová
Učebňa I.B1
I.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Gabriela Medvecká
Učebňa I.B2
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Kohútová
Učebňa II.A/B1
II.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Kohútová
Učebňa II.A/B1
II.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Kostíková, PhD.
Učebňa II.B2
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Vince
Učebňa III.A/B1
III.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Vince
Učebňa III.A/B1
III.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Suchárová
Učebňa III.B2
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petričková
Učebňa IV.A/B1
IV.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petričková
Učebňa III.A/B1
IV.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Nadežda Pokorná
Učebňa IV.B2

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria