Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Angelika Turóczy
Učebňa I.A
I.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Simona Kovalčiková
Učebňa I.B1
I.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Hajzuková
Učebňa I.B2
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šoltisová
Učebňa II.A
II.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Lívia Karnižová
Učebňa II.B1
II.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Šenkýrová
Učebňa II.B2
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Oravcová
Učebňa III.A
III.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Gabriela Medvecká
Učebňa III.B1
III.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Palenčárová
Učebňa III.B2
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petričková
Učebňa IV.A
IV.B1 Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Kostíková, PhD.
Učebňa IV.B1
IV.B2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Hlipalová
Učebňa IV.B2
I.MŠA Triedny učiteľ RNDr. Stanislava Károlyi
I.MŠB Triedny učiteľ Mgr. Hana Hlipalová
I.MŠC Triedny učiteľ PhDr. Gabriela Medvecká
I.MŠD Triedny učiteľ Mgr. Lenka Nováková
I.MŠE Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petričková
II.MŠA Triedny učiteľ PhDr. Liana Ivanová, PhD.
II.MŠB Triedny učiteľ Ing. Zuzana Kohútová
II.MŠC Triedny učiteľ Mgr. Veronika Hajzuková
II.MŠD Triedny učiteľ Mgr. Simona Kovalčiková
II.MŠE Triedny učiteľ Mgr. Martina Jacková
II.MŠF Triedny učiteľ Mgr. Mária Vajányi

© aScAgenda 2024.0.1447 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2024

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria