Navigácia

Koordinátor drogovej prevencie - Mgr. Simona Kovalčiková

Prevencia

                                                                             

Úlohy koordinátora prevencie:

 • koordinovanie prevencie ako integrálnej súčasti výchovno  - vzdelávacieho procesu

 • školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových závislostí

 • preventívno - poradenský servis pre žiakov, rodičov, zákonných zástupcov, učiteľov, triednych učiteľov

 • poradenstvo v otázkach prevencie drogových a iných závislostí

 • poradenstvo pre žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozené sociálnou patológiou) 

 • koordinovanie  a metodicky usmerňovanie preventívnej protidrogovo - výchovnej a informačnej činnosti/aktivity pedagogických pracovníkov

 • informovanie žiakov, rodičov/zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení a o možnostiach prevencie drogových a   iných závislostí

 • úzka spolupráca so školským psychológom, s výchovným poradcom, s triednym učiteľom

 • spolupráca s odbornými inštitúciami: s CPPPaP, CŠPP a príslušné poradne

 • transfer školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou

 • monitorovanie správania sa detí a ich zmeny v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa

 

 

        Projekt ODPÍŠEMETI.SK - pomoc pri riešení problému so šikanovaním alebo poradenstvo v tejto oblasti.

 

 • NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE telefonicky na čísle 116 111 denne 24 hodín, 7 dní v týždni.

 • prostredníctvom online četu na stránke www.odpisemeti.sk v čase 18:00 - 22:00h

 • zaslaním e-mailu na: 113111@ldi.sk

 • dôležité informácie o téme, videá, články

 

        Linka detskej istoty -  kontaktovať bezplatne tromi spôsobmi:

 

         1. nonstop telefonicky na celoeurópskom čísle 116 111

        2. prostredníctvom online četu na stránke www.pomoc.sk denne v čase 18.00 - 22:00 h

        3. zaslaním e-mailu na: potrebujem@pomoc.sk

 

 • od roku 2010 je spustená služba Stopline.sk

 • môžete nahlásiť nezákonný obsah alebo činnosti na internete napr. falošný profil či urážajúce správy na Facebooku a iných sociálnych sieťach

 • nahlásenie je anonymné a vykoná sa vyplnením formulára na stránkach www.stopline.sk

 

        Linka detskej dôvery -  kontaktovať tromi spôsobmi:

 

        1. telefonicky pre deti a rodičov na čísle 055/234 72 72

        2. prostredníctvom online četu na stránke http://linkadeti.sk/kategoria/linka-detskej-dovery 

        3. zaslaním e-mailu na: odkazy@linkadeti.sk

 

 • Skype - linkadeti

 

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria