Navigácia

Koordinátor drogovej prevencie - Mgr. Gabriela Frolišová

Prevencia

 

                                                                                            

Úlohy koordinátora prevencie:

 • koordinovanie prevencie ako integrálnej súčasti výchovno  - vzdelávacieho procseu
 • školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových závislostí
 • preventívno - poradenský servis pre žiakov, rodičov, zákonných zástupcov, učiteľov, triednych učiteľov
 • poradenstvo v otázkach prevencie drogových a iných závislostí
 • poradenstvo pre žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozené sociálnou patológiou) 
 • koordinovanie  a metodicky usmerňovanie preventívnej protidrogovo - výchovnej a informačnej činnosti/aktivity pedagogických pracovníkov
 • informovanie žiakov, rodičov/zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení a o možnostiach prevencie drogových a   iných závislostí
 • úzka spolupráca so školským psychológom, s výchovným poradcom, s triednym učiteľom
 • spolupráca s odbornými inštitúciami: s CPPPaP, CŠPP a príslušné poradne
 • transfer školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou
 • monitorovanie správania sa detí a ich zmeny v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa

 

 

  Miesto: kabinet výchovného poradenstva, konzultačná miestnosť 

  Kontakt: gabriela.frolisova@bukovecka.com 

 

 • Projekt ODPÍŠEMETI.SK - pomoc pri riešení problému so šikanovaním alebo poradenstvo v tejto oblasti.

 • NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE telefonicky na čísle 116 111 denne 24 hodín , 7 dní v týždni.

 • prostredníctvom online četu na stránke www.odpisemeti.sk v čase 18:00 - 22:00h.

 • zaslaním e-mailu na: 113111@ldi.sk

 • dôležité informácie o téme, videá, články.

 

 • Linka detskej istoty -  kontaktovať bezplatne tromi spôsobmi:

 • nonstop telefonicky na celoeurópskom čísle 116 111

 • prostredníctvom online četu na stránke www.pomoc.sk denne v čase 18.00 - 22:00 h.

 • zaslaním e-mailu na: potrebujem@pomoc.sk

 

 • od r. 2010 je spustená služba Stopline.sk

 • môžete nahlásiť nezákonný obsah alebo činnosti na internete napr. falošný profil či urážajúce správy na Facebooku a iných sociálnych sieťach

 • nahlásenie je anonymné a vykoná sa vyplnením formulára na stránkach www.stopline.sk

 

 

   

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria