Navigácia

 

Organizujeme štúdium pre:

 

 • absolventov základných škôl  
 • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  7661 M sociálno-výchovný pracovník
  7662 M animátor voľného času
  6317 M obchodná akadémia

 • absolventov stredných škôl
  • Maturitné štúdium

  • 7661 N sociálno-výchovný pracovník

  • 6317 N obchodná akadémia

   

  • Pomaturitné štúdium

  • 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

  • 6851 N sociálno-právna činnosť

  • 7662 N animátor voľného času

   

  Podľa zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  Žiaci základnej školy so zdravotným znevýhodnením

  Pokiaľ je žiak vedený na ZŠ ako integrovaný, je potrebné konzultovať podmienky štúdia jednotlivých študijných odborov na našej škole s vedením SSOŠ.


  Termín: od novembra daného roka 
  Úradné hodiny: streda 8:00 - 12:00 hod.

  Konzultácie si môžete dohodnúť na tel.č.: +421 904 914 798

  Novinky

  Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
   Bukovecká 17
   040 12 Košice
  • Riaditeľka školy
   tel.: +421 904 914 798

   Zriaďovateľ školy
   tel.: +421 902 509 122

  Fotogaléria