Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.B1I.B2II.AII.B1II.B2III.AIII.B1III.B2IV.AIV.B1IV.B2I.MŠAI.MŠBI.MŠCI.MŠDI.MŠEII.MŠAII.MŠBII.MŠCII.MŠDII.MŠEII.MŠF
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Petričková
Učebňa: IV.A
Odbor: sociálno-výchovný pracovník
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Andrea Adamčiaková
2    Dominika Derfiňáková
3    Marek Fazekas
5    Vanessa Anna Hodgson
6    Simona Jestrebská
8    Simona Kalvasterová
10    Sofia Kolodová
11    Andrea Mačingová
12    Michaela Manáková
13    Tomáš Mečeš
14    Kristína Prihodová
15    Martin Rabada
16    Jozef Sajko
17    Dominika Salová
18    Katarína Lívia Spišák
19    Diana Takáčová
20    Sára Vašková
22    Vanessa Bakajová
23    Martina Szilassyová
24    Annamária Lenardová

© aScAgenda 2024.0.1447 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2024

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria