Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B1

Zoznamy žiakov: I.AI.B1I.B2I.MŠAI.MŠBI.MŠCI.MŠDI.MŠEI.MŠFII.AII.B1II.B2II.MŠAII.MŠBII.MŠCII.MŠDII.MŠEIII.AIII.B1III.B2IV.AIV.B1IV.B2
Triedny učiteľ: RNDr. Stanislava Károlyi
Učebňa: IV.A/B1
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Radoslava Dzurová
2    Ema Fedorová
3    Daniel Hajduček
4    Liana Ignáthová
5    Valentína Kohutová
6    Katarína Koščová
7    Daniela Marcinová
8    Sandra Mattová
10    Liliana Milková
11    Viktória Tompošová
12    Tamara Tresová
13    Ema Borošová

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria