Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.B1I.B2I.MŠAI.MŠBI.MŠCI.MŠDI.MŠEI.MŠFII.AII.B1II.B2II.MŠAII.MŠBII.MŠCII.MŠDII.MŠEIII.AIII.B1III.B2IV.AIV.B1IV.B2
Triedny učiteľ: RNDr. Stanislava Károlyi
Učebňa: IV.A/B1
Odbor: sociálno-výchovný pracovník
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Diana Balintová
2    Martina Cecöková
3    Barbora Ivanová
4    Diana Jobbágyová
5    Sofia Józsová
6    Soňa Kažimírová
7    Oliver Kerecman
8    Veronika Koczaiová
9    Simona Kováčová
10    Daniela Kuzmová
11    Soňa Maďoránová
13    Lukáš Ladislav Miček
14    Gabriela Pahulyová
15    Kristína Sedláková
16    Julianna Slovenská
17    Lea Mihaliková
20    Petra Balogová

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria