Navigácia

Info po dobu COVID-19

 

Milí žiaci,

rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. Vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu pred jarnými prázdninami sme predpokladali, že naša škola otvorí svoje brány pre žiakov končiacich ročníkov najneskôr po jarných prázdninách, t. j. od 1.3.2021.

Podľa regionálneho COVID automatu je náš okres v bordovom stupni a situácia v Košickom kraji je naďalej veľmi zlá. Preto sme v priebehu 24. a 25.2. 2021 zrealizovali prieskum medzi žiakmi končiacich ročníkov v dennej forme štúdia, kde sme zisťovali možnosť nastúpenia na prezenčnú formu vzdelávania. Zo 48 žiakov 41 žiakov nemôže nastúpiť na prezenčnú formu štúdia z dôvodu choroby, nariadenej karantény alebo zavretého internátu a len 5 žiakov sa pri nástupe na prezenčnú formu štúdia vie preukázať negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní COVIDu.

V nadväznosti na uvedené zriaďovateľka školy rozhodla, že vyučovanie v SSOŠ Bukovecká 17, 04012 Košice, bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou, a to až do odvolania.

Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.


                                                              PhDr. Tatiana Jursová, riaditeľka SSOŠ

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

o dobrovoľnom súhlase k spracovaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa (návrat do škôl od 8.2.2021)

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

Milií záujemcovia štúdium u nás! Ministerstvo školstva zverejnilo rozhodnutie ministra z 26.1.2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na strednej škole 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA ZO DŇA  5.1.2020

 

      enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

OZNAM pre študentov externej, diaľkovej formy štúdia prvého a druhého ročníka

 

Prosíme študentov externej, diaľkovej formy štúdia z tried I.MŠA, I.MŠB, I.MŠC, I.MŠD, ktorí pochádzajú z rizikových okresov z oranžovej a červenej zóny podľa semaforu „Semafor COVID-19“ v pandemickom pláne, aby sa dňa 6.10.2020  vyučovania nezúčastnili.

 

Odporúčame Vám, aby ste sa k vyučovaniu (6.10.2020 - utorok) pripojili prostredníctvom aplikácie Teams podľa zverejneného rozvrhu.

 

Od 13.10.2020 bude vyučovanie pre tieto triedy prebiehať výlučne dištančnou formou prostredníctvom aplikácie Teams, až do odvolania.

 

Zároveň oznamujeme že vyučovanie pre triedy

II.MŠA, II.MŠB, II.MŠC, II.MŠD bude od (8.10.2020 - štvrtok) prebiehať dištančnou formou prostredníctvom aplikácie Teams, až do odvolania.

 

O ďalších postupoch budete informovaní v priebehu nasledujúcich dní, prostredníctvom Vašich triednych učiteľov.

 

Ďakujeme za pochopenie, buďme zodpovední.

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME !!!

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

Milí rodičia, milí žiaci, 

 

dňom 10.9. 2020 platí nové znenie Vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. TU

 

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened


 

smiley Informácie pre budúcich prvákov smiley 

Milí rodičia, milí naši budúci prváci, 

hoci nás čaká ešte leto a prázdniny, my už myslíme na nasledujúci školský rok a preto vám posielame už definitívne informácie  týkajúce sa zabezpečenia  ISIC preukazu, ktorý slúži nielen na vstup do školy, ale aj ako mesačník a preukaz k zľavnenej ceste vlakom a SAD.  

 

Prosíme pekne o vyplnenie priloženej prihlášky, ktorú  po zoscanovaní ( alebo odfotení mobilom, alebo jednoducho ako vypísaný dokument vo worde) nám treba zaslať na adresu  zuzana.kohutova@bukovecka.com.

 

Taktiež  prosíme o úhradu podľa priložených pokynov (ISIC list platba na účet) - a to najneskôr do 15.6.2020. Pripomíname, že  variabilný symbol je  vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

 a do  poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy

 

Následne škola hromadne objedná preukazy, ktoré vám budú odovzdané na "nultom" rodičovskom združení v poslednom augustovom týždni  2020 (termín konania upresníme v nadväznosti na vývoj situácie).

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte, sme vám k dispozícii. 

 

Potrebné tlačivá:

Prihláška na ISIC 2020

Informačný list ISIC 2020

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened                                                                    

ISIC preukaz - informácie

 

Predlženie platnosti ISIC 

 

Informácie k využitie karty ISIC

 

PowerPointová prezentácia-ako si predlžiť svoj ISIC 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

o dobrovoľnom súhlase k spracovaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa (návrat do škôl od 8.2.2021)

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA ZO DŇA  5.1.2020

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

Milí rodičia, milí žiaci, 

 

dňom 10.9. 2020 platí nové znenie Vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. TU

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria