Navigácia

My v projektoch

Projekty a naša účasť v nich

 

BABYDISCO           „Aktivity SSOŠ Bukovecká 17 pre deti v mateskej škole

                                      a v školskom klube detí“

BANKY V AKCII         

COMENIUS            „Program celoživotného vzdelávania“ 

ČERVENÉ STUŽKY

DEŇ DETÍ             „Mestská časť Nad jazerom - aktivity“

DIGIPÉDIA           „Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva“ 

DNI TERASY         „Mestská časť Terasa - aktivity“

                                 „Ulica (ne) má šancu “

DNI  VEDY A TECHNIKY

ERASMUS +           „LIVING EUROPEAN VALUES“

                                  „LET ME TELL YOU A STORY - GRANDPARENTS“   

                                  „NO HATE, YES SOLIDARITY“

                                  „YOU CAN TOO“           

 EURÓPSKY PARLAMENT   "Vzdelávací program Európskeho parlamentu                                                                         EPAS- European Parliament Ambassador School

                                          Ambasádorská škola Európskeho parlamentu" 

  EURÓPA V ŠKOLE    "Aktivity na posilnenie identity Európana, podporu                                                                 tolerancie medzi krajinami"

  FESTIVAL MASKOTOV   „ZOO - aktivity“    

  FÍLIA                                  „Rovesnícky program“ 

  GESTO PRE MESTO  

   HRAVENISKO                  „Festival hier a zábavy pre deti a dospelých - aktivity“

  INNOVATION CAMMP

  JA SLOVENSKO     

  KOMPAS V NÁS 

 MEDZINÁRODNÝ UMELECKÝ TÁBOR   „Bernecebaráti, Budapešt -                                                                                                        Maďarsko"  

  MILK AGRO                              „ekologické triedenie odpadu“ 

 MODERNÉ VZDELÁVANIE   „digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie                                                                                   predmety“

MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

NEBUĎ OTROK DROG

NA NOVÝ LEVEL

OBČIANSKE ZDRUŽENIE "TRIA"

PEER PROJEKT

PRIPRAVUJEME ZODPOVEDNÚ MLÁDEŽ (CPPPaP)

PROJEKT FINANČNEJ GRAMOTNOSTI   

RÁDIO REGINA VÝCHOD            „Dvere dokorán- aktivity“

Rôzni ≠ iní

SELEKTUJE INFORMÁCIE, NIE ĽUDÍ

SOCIAL INNOVATION RELAY  „podstata sociálneho podnikania“

S TEBOU O TEBE 

SME V ŠKOLE

TVORÍME SPOLU

VIAC AKO PENIAZE 

VIEME, ŽE   

VIRVAR                                     „Dni Bábkového divadla - aktivity“      

 ZBIERKY                                 „Biela pastelka“ 

                                                   „Deň narcisov“ 

                                                   „Hodina deťom“ 

                                                   „Liga za duševné zdravie“ 

                                                   „Úsmev ako dar“ 

 ZOBER LOPTU, NIE DROGY 

ŽIVÉ KNIŽNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria