Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B2

Zoznamy žiakov: I.AI.B1I.B2I.MŠAI.MŠBI.MŠCI.MŠDI.MŠEI.MŠFII.AII.B1II.B2II.MŠAII.MŠBII.MŠCII.MŠDII.MŠEIII.AIII.B1III.B2IV.AIV.B1IV.B2
Triedny učiteľ: PaedDr. Eva Palenčárová
Učebňa: II.B2
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 26 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Deáková
2    Veronika Demeková
5    Vanda Harastiová
6    Sofia Hőnschová
7    Terézia Kapcová
8    Viktória Kašpriková
9    Karolína Kissová
10    Lívia Kremenáková
11    Radka Krupášová
12    Veronika Lešková
13    Kristína Margecanská
14    Tímea Mrázová
15    Simona Puschová
16    Sarah Rozsnyoiová
17    Sára Schnajgerová
18    Alexandra Skalská
19    Sofia Skapinyeczová
20    Daniela Snopeková
21    Liliana Sokolová
22    Terézia Svatušková
23    Sara Svetozarov
24    Vanessa Šmičeková
25    Tamara Vangorová
26    Nina Zelenáková
27    Dominika Némethová
28    Viktória Olekšáková

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria